home
Shri Datta Swami

Recent Articles (By Date)


Filters for articles

Showing 601 to 620 of 652 total records

ആത്മീയ പാതയിൽ ഉയരാൻ ഒരു ഭക്തന് അഭിലാഷം വേണ്ടേ?

Posted on: 27/10/2021

മിസ്സ്‌. ഭാനു സാമ്യക്യ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, പരബ്രഹ്മ ഗീതയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, "എന്നാൽ, ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ, ഉദയമാണ് ഫലം, നിങ്ങൾ അതിൽ ദൃഷ്ടിവെക്കരുത്, ത്യാഗത്തിലും കീഴടങ്ങലിലും ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടായി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള വീഴ്ചയെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ സേവനത്തിൽ, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ്...

Read More→ചന്ദ്രലേഖ സതി ദേവിയാണോ അതോ സാധാരണ ആത്മാവാണോ?

Posted on: 27/10/2021

മിസ്സ്‌. ഭാനു സാമ്യക്യ ചോദിച്ചു: സ്വാമി, രാധ ഒഴിച്ച് ഗോലോകത്ത് എത്തിയ 11 ഗോപികമാരും സാധാരണ ആത്മാക്കൾ മാത്രമാണെന്ന് അങ്ങ് ഈയിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ, ഗോലോകത്ത് എത്തിയ ചന്ദ്രലേഖ എന്ന ഗോപികയെ കുറിച്ചും അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി. അവൾ സതി ദേവിയുടെ അവതാരമായിരുന്നു, ഒരു സാധാരണ ആത്മാവല്ല...

Read More→നിലവിലെ ലൈഫ് ഫിയർ ഫോബയയ്‌ക്ക്‌ മുൻജന്മ്മ ബന്ധമുണ്ടോ?

Posted on: 27/10/2021

ശ്രീമതി. പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, നിലവിലെ ജീവിത ഭയ ഫോബിയയ്‌ക്ക്‌ മുൻജന്മ്മ ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലെ ഭയത്തിന്റെ ഫോബിയയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആളുകളുടെ ഭയത്തിന്റെ ഫോബിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കാറുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും...

Read More→ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെയോ ഇലകളുടെയോ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

Posted on: 27/10/2021

ശ്രീമതി. പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു: സ്വാമി, പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുളസി ഇലകളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവന് ബിൽവ ഇലകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും മഹാവിഷ്ണുവിന് പീപ്പല ഇലകൾ ഇഷ്ടമായതെന്നും വിശദീകരിക്കാമോ? കൂടാതെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്...

Read More→സത്സംഗം 24-10-2021

Posted on: 27/10/2021

2021 ഒക്ടോബർ 24-ന് സ്വാമി, സത്സംഗത്തിൽ ശ്രീ കിഷോർ റാം, ശ്രീ ഹൃഷികേശ്, ശ്രീ കാർത്തിക്, ശ്രീ നിതിൻ തുടങ്ങിയവർക്കു മറുപടികൾ നൽകി. സ്വാമിയുടെ മറുപടികളിൽ നിന്നുള്ള ചില ഫ്ലാഷുകൾ ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

1) ഭക്തി എന്നാൽ ‘നിവൃത്തി’, അത് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അത് ദൈവത്തോടുള്ള ആകർഷണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു...

Read More→തങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഈ ദർശനങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണോ?

Posted on: 04/06/2021

(ഡോ. കെ.വി. റാവുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം)

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- എല്ലാ ആശയങ്ങൾക്കും ഒരു നാണയത്തിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന വശവും വിപരീത വശവും ഉണ്ട്. എല്ലാ ദർശനങ്ങളും വ്യാജമല്ല, എല്ലാ ദർശനങ്ങളും സത്യവുമല്ല. പൊതുവേ, ദൈവിക ദർശനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ കള്ളം പറയില്ല. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക യോഗ്യതയാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം...

Read More→സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡത്തെ ബീജസങ്കലനം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്റെ ബീജത്താൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ജനനം പൂർണ്ണമായും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണോ?

Posted on: 17/01/2021

[ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു: സ്വാമി, അങ്ങയുടെ മുമ്പത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊന്നിൽ, സ്ത്രീ അണ്ഡവുമായി ചേരുന്ന പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ മാത്രമേ ആത്മാവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഈ പ്രവൃത്തി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാനാകുമോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മഴയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുവെന്ന് വ്യാസ മുനി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ആത്മാവ് സസ്യത്തിലേക്കും...

Read More→ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദം 'സ്വർണം' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ദൈവത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ആവരണമാണോ?

Posted on: 17/01/2021

ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു: ഒരു ഭക്തന് സ്വർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ ദത്തദേവനായി അങ്ങ് സ്വയം കാണിച്ചതിന്റെ അത്ഭുതം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. 1) സ്വർണ്ണം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗർഭയെക്കുറിച്ച് വേദം പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ സൃഷ്ടിയാൽ സ്വർണ്ണമോ ദൈവമോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു...

Read More→മനോഹരമായ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചതിനാൽ സ്വാമി ഡോ.നിഖിലിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ദേവിക്ക് 'ഗാനമോഹിനി' എന്ന പദവി നൽകി

Posted on: 06/01/2021

[2020 ഡിസംബർ 12 ന് ഒരു ഓൺലൈൻ ആത്മീയ ചർച്ച നടത്തി, അതിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു. ഭക്തരുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകി.]

സ്വാമി പറഞ്ഞു: ഞാൻ രചിച്ച ദത്ത അഷ്ടകങ്ങളിലൊന്നിൽ ദത്ത ദൈവത്തെ ജ്ഞാന മോഹിനി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (താം ജ്ഞാനമോഹിന്യാവതാരമേകം..., Taṃ jñānamohinyavatāramekaṃ…). തന്റെ അത്ഭുതകരമായ...

Read More→പാർവ്വതി ദേവിയുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം വിവരിച്ചതിന് കാളിദാസനെ എന്തിനാണ് കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ശിക്ഷിച്ചത്?

Posted on: 04/01/2021

ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്ക്കാരം സ്വാമി! 2020 ഒക്‌ടോബർ 27-ന് ലളിതാ ദേവിയുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ സന്ദേശത്തിൽ, കവി കാളിദാസൻ തന്റെ ‘കുമാരസംഭവം’ എന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ പാർവ്വതി ദേവിയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായി അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു. അതുമൂലം ...

Read More→ഒരു പ്രവാചകൻ മറ്റൊരു പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ?

Posted on: 04/01/2021

ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഒരു മുസ്ലീം ഭക്തൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി നൽകി അവകാശപ്പെട്ടു: “നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ജറുസലേമിലെ അൽ-അഖ്സ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ, അവൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിച്ചു. ഇത് അവരുടെ...

Read More→ദൈവം നിരീശ്വരവാദികളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ?

Posted on: 04/01/2021

ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: അല്ലാഹു എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവനിന്ദയാണെന്ന് ഒരു മുസ്ലീം ഭക്തൻ പ്രസ്താവിച്ചു. തെളിവായി അദ്ദേഹം ഖുർആനിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു. "പറയുക, അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുക, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ...

Read More→അല്ലാഹു പിതാവല്ലെന്നും യേശു അവിടുത്തെ പുത്രനല്ലെന്നും ഇസ്‌ലാം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Posted on: 04/01/2021

ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: അല്ലാഹു യേശുവല്ലെന്നും യേശു ദൈവപുത്രനല്ലെന്നും (Son of God) ഒരു മുസ്ലീം ഭക്തൻ പറഞ്ഞു. ന്യായവാദമായി അദ്ദേഹം ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദീകരണം നൽകുന്നു: യേശുവിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ ഉറങ്ങി. അവൻ അല്ലാഹുവിനോട്...

Read More→ഭക്തരായ മുസ്‌ലിംകൾക്ക് മോശം മുസ്‌ലിംകളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ?

Posted on: 04/01/2021

[ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: “ന്യായവിധി നാളിൽ മോശം മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് (bad Muslims) ഭക്തരായ മുസ്ലീങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു മുസ്ലീം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഇനിപ്പറയുന്നവ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ന്യായവിധി നാളിൽ ഭക്തരായ മുസ്‌ലിംകളിൽ നിന്ന് മോശം മുസ്‌ലിംകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സഹായമാണ് ഷഫാ (Shafāh). ആ മോശം മുസ്ലിങ്കൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം...

Read More→മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന നമ്മുടെ വാക്കിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകണം?

Posted on: 03/01/2021

[ശ്രീ മണികണ്ഠൻ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്ക്കാരം സ്വാമിജി! സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്കോ (oath) മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന വാക്കിനോ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകണം. ദയവായി ഇത് വ്യക്തമാക്കൂ, സ്വാമി. പാദനമസ്ക്കാരം സ്വാമിജി!]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: അത് സാഹചര്യത്തിലെ നീതിയും അനീതിയും നിങ്ങൾ വാക്ക് നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ അർഹതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവായ ഒരു...

Read More→ശ്രീ ദത്ത ജയന്തി സന്ദേശം

Posted on: 02/01/2021

വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും (Holy Days and Places)

അഭ്യസ്തവിദ്യരും സമർപ്പിതരുമായ ദൈവദാസന്മാരേ! ഇന്ന് ദത്ത ജയന്തിയാണ്, ഈ ദിവസം നാമെല്ലാവരും ദത്തദേവനെ സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ദത്തദേവന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി പോകാറുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിനും പ്രത്യേക ആരാധനാലയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന്...

Read More→ദത്ത സ്വാമിയുടെ ഫിലോസഫിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍(ഘടകങ്ങള്‍)

Posted on: 07/11/2020

[ശ്രീ ദുർഗാപ്രസാദ് ചോദിച്ചു: "സ്വാമി, അങ്ങയുടെ തത്ത്വചിന്തയെ(philosophy) മനസിലാക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഒരുവാക്കിൽ സമഗ്രഹിക്കാമോ?"]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: തത്ത്വചിന്ത മുഴുവൻ മൂന്നു പേരുകൾ നൽകാം. ഓരോ നാമവും യഥാക്രമം (1) തത്ത്വചിന്തയിലൂടെ അറിയപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും (2) തത്ത്വചിന്ത അറിയുന്ന ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും (3) ആത്മാവിനു ദൈവകൃപ ലഭിക്കാനുള്ള പാതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവും ആണ്. ഈ തത്ത്വചിന്തയാൽ...

Read More→പരമ വ്യോമ: അൾട്ടിമേറ്റ് സ്പേസ്

For Scholars Posted on: 15/12/2018

[ബുദ്ധിജീവികൾക്ക്] ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ലേഖനം ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്

ശ്രീ ഫണി (Shri Phani) ചോദിച്ചു: ‘പരമ വ്യോമ’ത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത നൽകാമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത ദൈവം (unimaginable God) സ്പേസിന് (space) അതീതനാണ്. സ്പേസിന് നീളം, വീതി, ഉയരം (length, breadth, and height) എന്നിങ്ങനെ...

Read More→സ്വാമി, ‘അങ്ങയുടെ ബ്രെയിൻ ഉത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്ന് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു

Posted on: 24/01/2016

ശ്രീ സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല?...

Read More→ജ്ഞാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് ദൈവമാണ്

Posted on: 20/01/2016

ഡോ. നിഖിൽ ചോദിച്ചു: വേദഗ്രന്ഥത്തേക്കാൾ യുക്തിക്ക് അങ്ങ്പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ അത് വേദത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലേ?

ശ്രീ സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥം (scripture)? മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവവചനം എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രബോധനമായ വചനം നൽകാൻ ദൈവത്തിന് വായും തൊണ്ടയും...

Read More→ 

Note: Articles marked with symbol are meant for scholars and intellectuals only

 
 whatsnewContactSearch

Filters for articles